21.10.12

Παρουσίαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας


Είναι γεγονός πως υπάρχουν αρκετοί συνάνθρωποί μας οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευσή τους. Το θέμα αυτό έρχονται να λύσουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία συμπληρώνουν την εκπαίδευση ανηλίκων και παρέχουν τίτλο ισότιμο του Γυμνασίου.
Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων: "Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων [...] Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας."
Τον προηγούμενο μήνα ενημερώθηκα από μία τοπική εφημερίδα για την έναρξη των εγγραφών στο Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας και το θεώρησα εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία φοίτησης σε αυτούς που για τους δικούς του λόγους ο καθένας, δεν είχαν τα μέσα, τη δυνατότητα, τη διάθεση ή την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους. Έτσι, επιθυμώντας να μάθω περισσότερα για το Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας, απηύθυνα στη διευθύντριά του, κυρία Γεωργία Γάλλου, ορισμένες ερωτήσεις τις οποίες παραθέτω.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΣΔΕ Καλαμάτας, σκοπός του δεν είναι μόνο η παροχή γνώσης, αλλά και η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού τον οποίο βιώνει όποιος δεν είχε τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τι διαφορετικό προσφέρει το ΣΔΕ Καλαμάτας σε σχέση με τα συμβατικά σχολεία; Ποια είναι τα κίνητρα των μαθητών σας;
Tο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΔΕ συνδυάζει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους εκπαιδευτές:
 • Διδασκαλία στην τάξη
 • Διαθεματική διδασκαλία
 • Εργαστήρια (ενισχυτική διδασκαλία, όπου χρειάζεται, και ζώνη ελεύθερων επιλογών, όπου οι εκπαιδευτές οργανώνουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων εργαστήρια σε διάφορους γνωστικούς τομείς)
 • Διδασκαλία με τη μέθοδο του project
Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένης γλώσσας, η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Τα κίνητρα των εκπαιδευομένων είναι κατά βάση η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου.
Ποια προγράμματα-θεματικές ενότητες προσφέρετε; Πόσο διαρκεί η φοίτηση;
Στα ΣΔΕ διδάσκονται :
 • Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Αγγλική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Πληροφορική (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες την εβδομάδα)
 • Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα)
 • Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
 • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (1 ώρα την εβδομάδα)
 • Διαθεματικά εργαστήρια (projects) (3 ώρες την εβδομάδα)
Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αποτελούν μία από τις καινοτομίες αυτών των σχολείων.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.
Πόσους μαθητές εκπαιδεύετε φέτος;
Τη φετινή σχολική χρονιά φοιτούν 65 εκπαιδευόμενοι.
Υπάρχει ευελιξία στα προγράμματα που παρέχετε; Προσαρμόζονται αυτά στις δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών; Συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας;
Τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ευέλικτα ώστε να υποστηρίζουν κάθε εκπαιδευόμενο και προσαρμόζονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, προσδοκίες και δεξιότητες του κάθε εκπαιδευόμενου.
Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων προσεγγίζονται στο σύνολό τους και όχι εν μέρει.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει:
 • Βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικό λογισμό)
 • Κοινωνικές δεξιότητες (ομαδική εργασία, επικοινωνία)
 • Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση
 • Προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή
Σε σχέση με τους μαθητές που εγγράφονται κάθε χρόνο, ποιο είναι το ποσοστό αυτών που αποφοιτούν; Πόσο απαιτητική είναι η φοίτηση;
Αποφοιτούν περίπου τα 2/3 αυτών που εγγράφονται κάθε χρόνο. Η φοίτηση δεν είναι απαιτητική, γιατί το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η απορρόφηση των αποφοίτων στον εργασιακό τομέα;
Αυτό έχει άμεση σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στις μέρες μας στη χώρα μας.
Είναι γεγονός ότι εξαιτίας της κρίσης έχουν μειωθεί δραματικά τα κονδύλια για την Παιδεία. Πόσο επηρεάζεται το ΣΔΕ Καλαμάτας από την κρίση;
Δεν είναι αποκομμένο και ξεκομμένο το ΣΔΕ από την οικονομική κρίση. Τα  ΣΔΕ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και κατά 25% από Ελληνικό Δημόσιο. Γίνεται μια ορθολογική κατανομή των πόρων που έχουν δοθεί ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες, προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο θεσμός .
Στην ιστοσελίδα σας υπάρχει ειδική ενότητα με τις Δράσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Μιλήστε μας λίγο για αυτές.
Υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών και ευελιξία του διδακτικού-μαθησιακού χρόνου. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε εργαστήρια και σε σχέδια δράσης, Project ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Το σχολείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα σύμπραξης σχολείων, έρχεται σε επαφή και επικοινωνία με αντίστοιχα σχολεία ενηλίκων του εξωτερικού, γίνεται ανταλλαγή μαθητών και εκπαιδευτικών. Ήδη έχουμε συνεργαστεί με σχολεία της Γαλλίας και Ρουμανίας υλοποιώντας περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα ‘ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ΄ και με σχολεία της ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ και ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ υλοποιώντας πρόγραμμα με θέμα «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.»
Έχουμε οργανώσει το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ECΟmedia και πολλές ημερίδες.
Το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Πώς αντιμετωπίζει το σχολείο η κοινωνία της Καλαμάτας;
Η κοινωνία της Καλαμάτας αντιμετωπίζει θετικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και υπάρχει συνεργασία και ανταπόκριση από πολλούς εκπροσώπους τοπικών φορέων. Ήδη το ΣΔΕ Καλαμάτας διανύει τον 8ο χρόνο λειτουργίας του και η προσφορά του στους συμπολίτες μας είναι μεγάλη.
Ως διευθύντρια του σχολείου, πώς διαβλέπετε το μέλλον του;
Είναι ένα σχολείο που το έχουν  ανάγκη οι συμπολίτες μας και πιστεύουμε στις δυνατότητές του. Ευελπιστούμε στη διατήρηση του θεσμού και στη διάρκειά του για το καλό των ανθρώπων που συμμετέχουν και που έχουν ανάγκη από τη δεύτερη ευκαιρία που τους προσφέρει.
Τι μηνύματα παίρνετε από τους μαθητές σας; Τι τους απασχολεί; Τι όνειρα έχουν για το μέλλον;
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολείο ζωής και για μας τους εκπαιδευτικούς. Παίρνουμε μαθήματα ζωής, αυτοπεποίθησης, ζωντάνιας, ψυχικής δύναμης, αυτοσεβασμού, δημοκρατίας, σεβασμού στη διαφορετικότητα, πάλης για την επιβίωση, ανθρωπιάς, κατανόησης, αυτοεκτίμησης, αυτογνωσίας...
Τους εκπαιδευόμενούς μας απασχολεί το αύριο, έχουν δίψα για γνώση και μάθηση. Είναι συνειδητοποιημένοι και ξέρουν τι θέλουν και γιατί έρχονται. Εκμεταλλεύονται κάθε ερέθισμα που τους παρέχεται και οικοδομούν πάνω σε αυτό.
Οι εκπαιδευόμενοι δεν απογοητεύονται, συνεχίζουν να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς προσωπικά , για την οικογένειά τους και για τη χώρα μας παρά τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης και οικονομικής κρίσης που βιώνουν.
- || -
Ευχαριστώ από καρδιάς την κυρία Γάλλου για την παραχώρηση της συνέντευξης και εύχομαι στην ίδια, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους μαθητές ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ και καλές επιτυχίες! Είμαστε στο πλευρό τους, τους στηρίζουμε και τους θαυμάζουμε! Έχουν όλοι τους ένα δύσκολο έργο μπροστά τους και χρειάζονται ενθάρρυνση. Χίλια μπράβο από μένα!


Δεν υπάρχουν σχόλια: