21.10.12

Παρουσίαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας


Είναι γεγονός πως υπάρχουν αρκετοί συνάνθρωποί μας οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευσή τους. Το θέμα αυτό έρχονται να λύσουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία συμπληρώνουν την εκπαίδευση ανηλίκων και παρέχουν τίτλο ισότιμο του Γυμνασίου.
Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων: "Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων [...] Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας."
Τον προηγούμενο μήνα ενημερώθηκα από μία τοπική εφημερίδα για την έναρξη των εγγραφών στο Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας και το θεώρησα εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία φοίτησης σε αυτούς που για τους δικούς του λόγους ο καθένας, δεν είχαν τα μέσα, τη δυνατότητα, τη διάθεση ή την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους. Έτσι, επιθυμώντας να μάθω περισσότερα για το Σ.Δ.Ε. Καλαμάτας, απηύθυνα στη διευθύντριά του, κυρία Γεωργία Γάλλου, ορισμένες ερωτήσεις τις οποίες παραθέτω.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΣΔΕ Καλαμάτας, σκοπός του δεν είναι μόνο η παροχή γνώσης, αλλά και η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού τον οποίο βιώνει όποιος δεν είχε τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τι διαφορετικό προσφέρει το ΣΔΕ Καλαμάτας σε σχέση με τα συμβατικά σχολεία; Ποια είναι τα κίνητρα των μαθητών σας;
Tο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΔΕ συνδυάζει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους εκπαιδευτές:
 • Διδασκαλία στην τάξη
 • Διαθεματική διδασκαλία
 • Εργαστήρια (ενισχυτική διδασκαλία, όπου χρειάζεται, και ζώνη ελεύθερων επιλογών, όπου οι εκπαιδευτές οργανώνουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων εργαστήρια σε διάφορους γνωστικούς τομείς)
 • Διδασκαλία με τη μέθοδο του project
Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η εκμάθηση ξένης γλώσσας, η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Τα κίνητρα των εκπαιδευομένων είναι κατά βάση η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου.
Ποια προγράμματα-θεματικές ενότητες προσφέρετε; Πόσο διαρκεί η φοίτηση;
Στα ΣΔΕ διδάσκονται :
 • Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Αγγλική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Πληροφορική (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες την εβδομάδα)
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες την εβδομάδα)
 • Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα)
 • Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)
 • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (1 ώρα την εβδομάδα)
 • Διαθεματικά εργαστήρια (projects) (3 ώρες την εβδομάδα)
Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αποτελούν μία από τις καινοτομίες αυτών των σχολείων.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.
Πόσους μαθητές εκπαιδεύετε φέτος;
Τη φετινή σχολική χρονιά φοιτούν 65 εκπαιδευόμενοι.
Υπάρχει ευελιξία στα προγράμματα που παρέχετε; Προσαρμόζονται αυτά στις δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών; Συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας;
Τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ευέλικτα ώστε να υποστηρίζουν κάθε εκπαιδευόμενο και προσαρμόζονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, προσδοκίες και δεξιότητες του κάθε εκπαιδευόμενου.
Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων προσεγγίζονται στο σύνολό τους και όχι εν μέρει.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει:
 • Βασικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικό λογισμό)
 • Κοινωνικές δεξιότητες (ομαδική εργασία, επικοινωνία)
 • Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση
 • Προετοιμασία για την επαγγελματική ζωή
Σε σχέση με τους μαθητές που εγγράφονται κάθε χρόνο, ποιο είναι το ποσοστό αυτών που αποφοιτούν; Πόσο απαιτητική είναι η φοίτηση;
Αποφοιτούν περίπου τα 2/3 αυτών που εγγράφονται κάθε χρόνο. Η φοίτηση δεν είναι απαιτητική, γιατί το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η απορρόφηση των αποφοίτων στον εργασιακό τομέα;
Αυτό έχει άμεση σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στις μέρες μας στη χώρα μας.
Είναι γεγονός ότι εξαιτίας της κρίσης έχουν μειωθεί δραματικά τα κονδύλια για την Παιδεία. Πόσο επηρεάζεται το ΣΔΕ Καλαμάτας από την κρίση;
Δεν είναι αποκομμένο και ξεκομμένο το ΣΔΕ από την οικονομική κρίση. Τα  ΣΔΕ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 75% και κατά 25% από Ελληνικό Δημόσιο. Γίνεται μια ορθολογική κατανομή των πόρων που έχουν δοθεί ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες, προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο θεσμός .
Στην ιστοσελίδα σας υπάρχει ειδική ενότητα με τις Δράσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Μιλήστε μας λίγο για αυτές.
Υπάρχει ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών και ευελιξία του διδακτικού-μαθησιακού χρόνου. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε εργαστήρια και σε σχέδια δράσης, Project ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Το σχολείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα σύμπραξης σχολείων, έρχεται σε επαφή και επικοινωνία με αντίστοιχα σχολεία ενηλίκων του εξωτερικού, γίνεται ανταλλαγή μαθητών και εκπαιδευτικών. Ήδη έχουμε συνεργαστεί με σχολεία της Γαλλίας και Ρουμανίας υλοποιώντας περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα ‘ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ΄ και με σχολεία της ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ και ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ υλοποιώντας πρόγραμμα με θέμα «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.»
Έχουμε οργανώσει το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ECΟmedia και πολλές ημερίδες.
Το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Πώς αντιμετωπίζει το σχολείο η κοινωνία της Καλαμάτας;
Η κοινωνία της Καλαμάτας αντιμετωπίζει θετικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και υπάρχει συνεργασία και ανταπόκριση από πολλούς εκπροσώπους τοπικών φορέων. Ήδη το ΣΔΕ Καλαμάτας διανύει τον 8ο χρόνο λειτουργίας του και η προσφορά του στους συμπολίτες μας είναι μεγάλη.
Ως διευθύντρια του σχολείου, πώς διαβλέπετε το μέλλον του;
Είναι ένα σχολείο που το έχουν  ανάγκη οι συμπολίτες μας και πιστεύουμε στις δυνατότητές του. Ευελπιστούμε στη διατήρηση του θεσμού και στη διάρκειά του για το καλό των ανθρώπων που συμμετέχουν και που έχουν ανάγκη από τη δεύτερη ευκαιρία που τους προσφέρει.
Τι μηνύματα παίρνετε από τους μαθητές σας; Τι τους απασχολεί; Τι όνειρα έχουν για το μέλλον;
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολείο ζωής και για μας τους εκπαιδευτικούς. Παίρνουμε μαθήματα ζωής, αυτοπεποίθησης, ζωντάνιας, ψυχικής δύναμης, αυτοσεβασμού, δημοκρατίας, σεβασμού στη διαφορετικότητα, πάλης για την επιβίωση, ανθρωπιάς, κατανόησης, αυτοεκτίμησης, αυτογνωσίας...
Τους εκπαιδευόμενούς μας απασχολεί το αύριο, έχουν δίψα για γνώση και μάθηση. Είναι συνειδητοποιημένοι και ξέρουν τι θέλουν και γιατί έρχονται. Εκμεταλλεύονται κάθε ερέθισμα που τους παρέχεται και οικοδομούν πάνω σε αυτό.
Οι εκπαιδευόμενοι δεν απογοητεύονται, συνεχίζουν να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον για αυτούς προσωπικά , για την οικογένειά τους και για τη χώρα μας παρά τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης και οικονομικής κρίσης που βιώνουν.
- || -
Ευχαριστώ από καρδιάς την κυρία Γάλλου για την παραχώρηση της συνέντευξης και εύχομαι στην ίδια, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους μαθητές ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ και καλές επιτυχίες! Είμαστε στο πλευρό τους, τους στηρίζουμε και τους θαυμάζουμε! Έχουν όλοι τους ένα δύσκολο έργο μπροστά τους και χρειάζονται ενθάρρυνση. Χίλια μπράβο από μένα!


25.9.12

Ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης "ξεσπαθώνει"!

Όπως έχω γράψει σε κριτικές δίσκων και τραγουδιών στο Music Corner, θαυμάζω το Νίκο Μωραΐτη για την ποιότητα και την οξυδέρκεια της στιχουργικής του γραφής. Δε στέκομαι στο γεγονός ότι έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους "μεγάλους" τραγουδιστές -κυρίως έντεχνους χωρίς εισαγωγικά- ούτε στο ότι έχει ανυψώσει τις καριέρες αρκετών "μικρότερων" ερμηνευτών. Όταν είσαι καλός στη δουλειά σου, οι καλές συνεργασίες είναι φυσικό και λογικό επακόλουθο.

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθώ τις πολιτικού ενδιαφέροντος δηλώσεις του Μωραΐτη στο Facebook, με τις οποίες συμφωνώ στο 95% επί του συνόλου τους. Σχεδόν σε καθημερινή βάση, ασκεί δριμεία κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τα κανάλια που το στηρίζουν, κυρίως το Mega. Χωρίς να είναι στρατευμένος, χωρίς να έχει εμμονές, αποτελεί έναν ψύχραιμο παρατηρητή των γεγονότων ο οποίος χρωματίζοντας το λόγο του με όξινες πινελιές, εκφράζει άποψη ακάνθινη, άποψη που πονάει, άποψη που ενοχλεί. Το τι του "σούρνουν" οι σχολιαστές κάτω από τις δηλώσεις του, δε λέγεται! Απτόητος εκείνος, που δε γράφει ούτε για να εισπράξει "like", ούτε για να αποκτήσει αυλικούς, εξακολουθεί στον ίδιο πάντα ρυθμό: το ρυθμό ενός έξυπνου, τολμηρού -άρα χρήσιμου- πολίτη. Γιατί, στις δύσκολες μέρες που ζούμε, εκτός από την κριτκή, τι άλλο δύναται να μας σώσει; 

Ο Μωραΐτης παραχώρησε πρόσφατα μια συνέντευξη, στην οποία μίλησε για αρκετά θέματα. Εγώ έδωσα προσοχή σε δύο από αυτά. Πρώτον, κι αν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος, είναι ο πρώτος από τον καλλιτεχνικό χώρο που εκτίθεται και εκφράζει ανοιχτά τη γνώμη του για το "τις πταίει" για τον εξευτελισμό που ζει η Ελλάδα του 2012! Μπορεί να μην κατονομάζει το ΠΑΣΟΚ, αλλά το φωτογραφίζει -εξάλλου, ως καλλιτέχνης ξέρει να εκφράζεται με υπονοούμενα, γνωρίζει πώς να πει αυτό που θέλει να πει χρησιμοποιώντας "περιφερειακές" λέξεις και εκφράσεις. Μην ξεχνάμε πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, θα έλεγε κανείς πως χρειάζεται τη στήριξη και την προβολή των μέσων. Δεν υποχωρεί σε αυτήν την επιταγή όμως, δεν εκπίπτει. Έχει το θάρρος της γνώμης του. Δε μασάει τα λόγια του, δε γράφει για να αρέσει αλλά για να ταρακουνήσει.

Δεύτερον, όταν ο Τάσος Π. Καραντής τον ρωτά αν θα ήθελε να συνεργαστεί με την, η αλήθεια να λέγεται, μεγαλύτερη έντεχνη παρουσία της εποχής, τη Νατάσα Μποφίλιου, εκείνος απαντά πως προτιμά να στέκεται στην τέχνη της παρατηρητής, ακροατής, θαυμαστής και πως δε θέλει να χαλάσει την καλλιτεχνική παρέα Μποφίλιου-Καραμουρατίδη-Ευαγγελάτου. Τους βλέπει ως τρίπτυχο, ως σύνολο και πιστεύει πως δεν υπάρχει λόγος να παρεισφρήσει στη δουλειά τους. Δίνει λοιπόν ο Μωραΐτης μαθήματα καλλιτεχνικού ήθους σε ένα χώρο που είναι χτισμένος με δημόσιες σχέσεις και που τον εξουσιάζουν η ευτέλεια, το εύκολο και γρήγορο κέρδος, η προχειρότητα, η ελαφρότητα και τελικά η αδιαφορία. Ευτυχώς γλιτώσαμε από τη μόδα του "ελληνάδικου' που όμως τις συνέπειές της βιώνουμε ακόμα. Δεν εξηγείται με τη λογική, για παράδειγμα, τώρα μάλιστα που έχει πεθάνει η αυθόρμητη ραδιοφωνική παραγωγή, στο youtube να έχουν περισσότερες προβολές η Πάολα και ο Παντελής Παντελίδης από τη Νατάσσα Μποφίλιου. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του σουρρεαλισμού, τότε ποιος είναι;

Η συνέντευξη του Νίκου Μωραΐτη βρίσκεται εδώ.

23.9.12

Η αναξιοπιστία της αεροπορικής Norwegian!

Θα ξεκινήσω με την παρατήρηση πως αυτή η δημοσίευση δεν είναι καλοπροαίρετη, αφού έχει σκοπό τη δυσφήμιση της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας Norwegian.

Για να ταξιδέψω για τις καλοκαιρινές μου διακοπές από τη Σουηδία στην Ελλάδα, είχα αγοράσει  εισιτήριο με τη σχετικά καινούρια εταιρεία "χαμηλού κόστους", Norwegian. Βάζω το χαμηλό κόστος σε εισαγωγικά γιατί έχοντας κλείσει το εισιτήριο περισσότερο από ένα μήνα πριν το ταξίδι, δεν ήταν καθόλου φθηνό! 340 ευρώ πήγαινε-έλα, Στοκχόλμη-Αθήνα. Στην πτήση προς Ελλάδα όλα πήγαν καλά, μάλιστα μου έκανε εντύπωση το wifi on board. Η πτήση της επιστροφής είχε ανταπόκριση στο Όσλο. Θα ξεκινούσαμε την Κυριακή 26 Αυγούστου στις 12:55 από Αθήνα, θα φτάναμε στο Όσλο στις 15:55, θα φεύγαμε από το Όσλο στις 17:00, θα φτάναμε στη Στοκχόλμη στις 18:00 και από εκεί θα έπαιρνα το τρένο των 20:00 για να πάω στην πόλη μου η οποία απέχει από τη Στοκχόλμη 200 χλμ. Θα έφτανα δηλαδή στο σπίτι γύρω στις 23:00.

Κατά τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους, προέκυψε πρόβλημα στο σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της καμπίνας και εξαιτίας της επισκευής, απογειωθήκαμε 2 ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο, οπότε οριακά θα προλάβαινα το τρένο. Λίγο μετά την προσγείωση νιώσαμε μια ζέστη, μια δυσφορία, ένα περίεργο πράμα. Με δεδομένο το γεγονός ότι η Norwegian δε δίνει ούτε νερό δωρεάν, όταν είδα τις αεροσυνοδούς να προσφέρουν αγχωμένες νερό σε όλους τους επιβάτες, και έχονας ιδρώσει, ανησύχησα. Για να μην πολυλογώ, κάποια στιγμή ο πιλότος ανακοίνωσε ότι θα προσγειωθούμε στη Βουδαπέστη γιατί η βλάβη εμφανίστηκε ξανά.

Προσγειωθήκαμε στη Βουδαπέστη γύρω στις 17:00, όπου μας παράτησαν στο αεροδρόμιο και κανένας δεν ασχολήθηκε μαζί μας. Περιφερόμασταν εδώ κι εκεί περιμένοντας κάποιον να μας ενημερώσει για το τι θα γίνει. Ύστερα από μία ώρα λάβαμε ένα μήνυμα στο κινητό, ότι θα ερχόταν ένα αεροπλάνο από το Όσλο για να μας παραλάβει στις 2 το πρωί. Αφού περιμέναμε άλλες 2 ώρες στο αεροδρόμιο χωρίς να μας ενημερώνει κανένας και χωρίς οι υπάλληλοι του αεροδρομίου να ξέρουν τι να μας πουν και τι να μας κάνουν, γύρω στις 20:00 μας μετέφεραν σε ξενοδοχεία όπου μας παρείχαν βραδινό και δωμάτια για να ξεκουραστούμε μέχρι τα μεσάνυχτα όταν θα επιστρέφαμε στο αεροδρόμιο για το check-in. Αρκετοί επιβάτες δεν πρόλαβαν να πάρουν δωμάτια, αφού δεν έφτασαν για όλους.

Αισίως, στις 02:00 πετάξαμε για Όσλο και στις 4:20 προσγειωθήκαμε. Εκεί έβγαλα εισιτήριο για Στοκχόλμη, με την ίδια εταιρεία, για τις 07:00 και τελικά έφτασα στη Σουηδία στις 08:00. Σαν το ζόμπι ήμουν. Είχα κοιμηθεί ελάχιστα, μία ώρα στο ξενοδοχείο και άλλη μία ώρα στο αεροπλάνο...

Έφτασα στην πόλη μου στις 12:00 της Δευτέρας 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή με 13 ώρες καθυστέρηση. Wow! Το αποκορύφωμα ήταν που όταν ζήτησα από τη Norwegian να μου πληρώσει το εισιτήριο του τρένου που έχασα, μου απάντησε ότι επειδή ήταν τεχνικοί οι λόγοι των καθυστερήσεων, δεν έχει την υποχρέωση να με αποζημιώσει! Μπράβο στην εταιρεία λοιπόν, μπράβο στους Νορβηγούς! Που μας παράτησαν στην τύχη μας στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης και που μετά έπρεπε να αγοράσουμε άλλα εισιτήρια για να πάμε σπίτια μας! Ντροπή!

Δηλώνω πως δεν πρόκειται ΠΟΤΈ ξανά να πετάξω με Norwegian, όσο φτηνό εισιτήριο κι αν βρω και συμβουλεύω εσάς που διαβάζετε αυτό το κείμενο, να πράξετε το ίδιο! Ντροπή και αίσχος τους!

12.9.12

"Τσιγγάνοι και εγκληματικότητα"

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ένα ενδιαφέρον άρθρο που έγραψε ο κ. Βασίλειος Γ. Τσιγαρίδης (Διοικητής Αστυνομικός Τμήματος Μελιγαλά Μεσσηνίας) σχετικά με την παραβατικότητα των τσιγγάνων και δημοσίευσε στη μεσσηνιακή εφημερίδα Ελευθερία.

Πιστεύω πως ο Διοικητής άγγιξε το θέμα με ψυχραιμία και θα ήθελα να τον συγχαρώ για τη δημοσίευση, αφού οι αστυνομικοί δε μας έχουν συνηθίσει σε αντίστοιχες ενέργειες και πρακτικές. Ο κ. Τσιγαρίδης αναζήτησε πηγές και εξέθεσε τη θέση του πάνω στο πρόβλημα της "μικροεγκληματικότητας" των τσιγγάνων και παρέθεσε προτάσεις για τη λύση του.

Μπράβο και πάλι, χαίρομαι που υπάρχουν ενεργοί αστυνομικοί που, έχοντας μια θέση ευθύνης, εκφράζουν απόψεις πάνω σε τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα. Και να φανταστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο κλάδο δεν τον εκτιμώ ιδιαιτέρως...

30.8.12

Ποιητική βραδιά στο Διαβολίτσι!

Πριν από λίγες μέρες στο Διαβολίτσι έλαβε χώρα μια εξαιρετική ποιητική βραδιά! Συγκεκριμένα, στις 9 το βράδυ της Τρίτης 21 Αυγούστου, συγκεντρώθηκαν στο υπαίθριο θεατράκι "Σταθία Κωνσταντοπούλου" έξι Μεσσήνιοι ποιητές για να απαγγείλουν ποιήματά τους. Ανάμεσά τους ήμουν κι εγώ.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι τοπικοί σύλλογοι, δηλαδή ο Σύλλογος των Εν Αθήναις Διαβολιτσαίων (δεν ακούγεται λίγο κιτς;) και ο Σύλλογος Γυναικών πρώην Δήμου Ανδανίας -πιστεύω πρέπει και οι δύο σύλλογοι να αλλάξουν όνομα... Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του τους (ντροπαλούς) ποιητές γεμίζοντας όλες τις θέσεις του θεάτρου.

Το πάνελ αποτελούνταν από τους: Γιώτα Αργυροπούλου, Ελένη Κοφτερού, Θάνο Λουμπρούκο, Γιώργο Σπανό, Δημήτρη Χιλλ και Μαρία Σταθέα. Συντονιστής ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης -άψογος στο ρόλο του. Ο απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος έπαιξε και τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια.

Στην αρχή της εκδήλωσης βραβεύτηκε από το Δήμαρχο Οιχαλίας η Γιώτα Αργυροπούλου, Διαβολιτσαία ποιήτρια και φιλόλογος, ξέρετε, φάρα που εδώ και χρόνια φοβάμαι για πολλούς λόγους που θα αναλύσω άλλη φορά. Η κ. Αργυροπούλου είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, ευαίσθητος και θα τολμήσω να πω πως έχει μια παρουσία σαν... ξωτικό. Αγαπημένο μου ποίημά της είναι η "Μετακόμιση" από τη συλλογή "Η τοιχογραφία της άνοιξης". Μου αρέσει πολύ γιατί την εικόνα της εσωτερικής μετανάστευσης μπορώ να τη δω πεντακάθαρη μπροστά μου να συμβαίνει. Καταγόμαστε από το ίδιο χωριό, τους Κωνσταντίνους.

Τα ποιήματα που ακούστηκαν ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Προσωπικά ξεχώρισα αυτά του Δημήτρη Χιλλ! Σύντομα, κοφτά, περιεκτικά, εύστοχα. Σκοτεινά μα με πολυδιάστατα νοήματα. Αυτός ο ποιητής θα έπρεπε να έχει εκδόσει κάτι!

Ο κόσμος φάνηκε πως πέρασε καλά και συγχώρησε τα δεκάδες λάθη μας όσο διαβάζαμε τα ποιήματα και ύστερα φλυαρούσαμε. Λόγω της ιδιαιτερότητας της εκδήλωσης -γιατί, κακά τα ψέματα, να κάνεις βραδιά ποίησης σε χωριό που καμία παράδοση δεν έχει στη λογοτεχνία, είναι ρίσκο- οι διοργανωτές φοβούνταν ότι ο κόσμος ίσως αρχίσει να αποχωρεί. Ευτυχώς όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη. Για μένα μάλιστα η μεγαλύτερη ανταμοιβή, πιο ζεστή κι από κάθε χειροκρότημα που άκουσα, ήταν η προσοχή των ανθρώπων! Ήθελαν να ακούσουν και να καταλάβουν και να νιώσουν. Είδα συχγωριανούς μου να κοιτάζουν κάτω έχοντας τα αυτιά τους στραμμένα προς τη σκηνή για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν... 

Όταν ξεκίνησε η εκδήλωση και κάθισα στην καρέκλα τακτοπιώντας τα χαρτιά μου μπροστά στο τραπέζι, είχα πολύ τρακ και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Η ζεστασιά και το ενδιαφέρον του κόσμου όμως με έκαναν να χαλαρώσω σε τέτοιο βαθμό που όταν ήρθε η σειρά μου, ένιωσα σαν να διαβάζω μπροστά σε φίλους, για αυτό ο ρυθμός μου ήταν αδιάσπαστος και είχα άνετη, συχνή οπτική επαφή με το κοινό.

Εκτός των αναγνώσεων από τους έξι ποιητές, το πρόγραμμα προέβλεπε ανοιχτή πρόσκληση για όποιον από το κοινό ήθελε να ανέβει και να διαβάσει ένα δικό του ποίημα. Μόνο δύο άνθρωποι το τόλμησαν -ένας δημοτικός σύμβουλος και μία κυρία που διάβασε μία ωδή ενός ποιητή ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Επίσης με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση ο σπουδαίος βραβευμένος Ήλειος ποιητής Τάσος Γαλάτης που χάρισε στο κοινό ένα του ποίημα. Παρόντες ήταν, τέλος, και ένα ζευγάρι Σουηδών πολύ σημαντικών για τα σουηδικά γράμματα, αλλά δε θα ήθελα να επεκταθώ καθώς γνωρίζω ότι είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων.

Τρία πράγματα έχω να θυμάμαι από την υπέροχη αυτή βραδιά: την αφοσίωση του κοινού σε όσα ακουγε, τα ποιήματα του Δημήτρη Χιλλ και το χειροκρότημα του κόσμου όταν τελειώσαμε αρκετή ώρα αργότερα από το προγραμματισμένο...

Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και για την πρόσκλησή τους, τους συμμετέχοντες και το κοινό που αγκάλιασε την πρώτη ποιητική βραδια που έγινε ποτέ στο όμορφο χωριό μας. Πραγματικά το απολαύσαμε! Εύχομαι... και του χρόνου!

*Σχόλια για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ (σελίδα 51) και εδώ (σελίδα 13).
**Σχόλια για το υπέροχο θεατράκι μπορείτε να βρείτε εδώ.

21.8.12

Διακοπές στην Αρχαία Ολυμπία και... παρελκόμενα

Ύστερα από έναν έντονο και γεμάτο αλλαγές χειμώνα, βρέθηκα για τετραήμερες διακοπές στην Αρχαία Ολυμπία αμέσως μετά το Δεκαπενταύγουστο.

Είχα να επισκεφθώ το μέρος πολλά χρόνια. Στο σχολείο, θυμάμαι, μας πήγαιναν εκεί συχνά εκδρομή. "Πάμε στα Ολύμπια" έλεγαν οι περιχαρείς μαμάδες που έβρισκαν μια καλή ευκαιρία να φύγουν από τη βαρετή καθημερινότητα του χωριού. Εμείς άλλο που δε θέλαμε. Βέβαια περισσότερο ανυπομονούσαμε για το χαβαλέ στο λεωφορείο, παρά για την ξενάγηση στα αρχαία (τα οποία ένας συγκεκριμένος οδηγός χαρακτήριζε "κοτρόνες").

Αυτή τη φορά επέλεξα να μείνω στο Arty Grand Hotel. Βρήκα μια εξαιρετική προσφορά στο internet -ελάτε τώρα, πρέπει να ξεφύγουμε από το σχετικό κόμπλεξ! Το πεντάστερο ξενοδοχείο βρίσκεται σε ένα ύψωμα, στην περιοχή Δρούβα, πολύ κοντά στο χωριό της Αρ. Ολυμπίας. Οι εντυπώσεις μου από αυτό είναι εξαιρετικές! Πολύ ωραίος, λιτός χώρος που ταιριάζει με το περιβάλλον. Είναι κτισμένο σε πολλαπλά επίπεδα και έχει μία καταπλητική πισίνα. Σχετικά μικρή αλλά καθαρή. Το προσωπικό είναι πολύ ευγενικό και χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι εργάζονται σε αυτό ντόπιοι -μπορεί να το αντιληφθεί κανείς από τα χαρακτηριστικά του προσώπου και την προφορά τους. Είναι όλοι τους χαμογελαστοί και έτοιμοι να εξυπηρετήσουν χωρίς να είναι "σφιγμένοι" ή ψέυτικοι. Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και περιποιημένα. Η ηχομόνωση όμως θεωρώ πως έχει ελλείψεις, καθώς μέσα στο δωμάτιό μου άκουγα το κλάμα ενός μωρού που έμενε δύο δωμάτια μακριά από το δικό μου και επίσης άκουγα έντονα τις πόρτες που άνοιγαν ή έκλειναν οι γείτονες.Ένα πράγμα δεν μπόρεσα να αντέξω. Τη φασαρία των "λαϊκών" οικογενειών. Μην παρεξηγηθώ. Ποιες χαρακτηρίζω έτσι; Τις οικογένειες που ξεχνούν ότι βρίσκονται σε διακοπές και νομίζουν ότι έχουν πάει σε παιδότοπο - οι γονείς ξαμολάνε τα παιδιά τους σε εστιατόριο, πισίνα, διάδρομο και ρεσεψιόν χωρίς να τα μαζεύουν και αυτοί αδιάφοροι απολαμβάνουν το φαγητό, το μπάνιο, τη βόλτα τους. Τα παιδάκια, φυσικά, ως γνήσιοι απόγονοι υστερικών οικογενειών, και θα τρέξουν και θα φωνάξουν και θα τσιρίξουν και θα κλάψουν στο διπλανό τραπέζι, στη διπλανή ξαπλώστρα, στο διπλανό δωμάτιο. Σαφώς και ο ξενοδόχος δεν μπορεί να παρέμβει σε μια τέτοια περίπτωση, επομένως είναι στο χέρι του κάθε γονιού το πώς θα χειριστεί τα παιδιά του ώστε να μην αποτελούν ενοχλητικό θόρυβο για τις διακοπές των φιλήσυχων πελατών. Το πρωινό του ξενοδοχείου πλούσιο, το δείπνο υπέροχο. Αλλά δυστυχώς συνοδεύεται από πολλά, μα πάρα πολλά ζωηρά παιδάκια.

Σχετικά με το τοπίο, τα πράγματα λίγο έχουν αλλάξει. Το οδικό δίκτυο παραμένει στα ίδια χάλια εδώ και είκοσι χρόνια, όπως και η σήμανση. Ευτυχώς οι υπεύθυνοι του ξενοχοδείου φρόντισαν ώστε να υπάρχουν παντού πινακίδες προς αυτό, οπότε είναι πολύ δύσκολο να χαθεί κανείς από οποιαδήποτε κατεύθυνση και να έρχεται -ακόμα και δίπλα στον Αλφειό ποταμό έχουν βάλει ταμπέλες. Μπράβο τους.

Μοναδική παραφωνία στην ομορφιά του τοπίου είναι ο δήθεν κυκλικός κόμβος στα Κρέστενα, όπως έρχεσαι από Ολυμπία και κατευθύνεσαι στον κεντρικό δρόμο προς Πύργο ή Κυπαρισσία. Αρνούμαι να δεχτώ πως αυτή η άθλια κατασκευή με τα δεκάδες σήματα, τις διακεκομμένες και συνεχόμενες γραμμές στο οδόστρωμα που μπερδεύονται με παλιότερες και πρώην προσωρινές, τα STOP μες στη μέση του κόμβου και τα βελάκια που δείχνουν αλλού για αλλού, κατασκευάστηκε από μηχανικό. Αποκλείεται. Αν δεν έχει "παίξει" μίζα στον εργολάβο και όντως κάποιος μηχανικός έχει βάλει το χεράκι του, τότε να ανακαλέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο την άδεια που του έδωσε. Είναι ντροπή.

Οι παραλίες της Ζαχάρως και του Καϊάφα είναι υπέροχες. Η φύση ήδη αναγεννάται μετά τις πυρκαγιές αφού ανάμεσα στα καμμένα μπορεί κανείς να διακρίνει νεαρά πευκάκια και άλλα μικρά φυτά. Τα λουτρά του Καϊάφα αποτελούν ένα εξαιρετικό αξιοθέατο, όχι μόνο για τη φυσική ομορφιά αλλά και για την ιστορία που κουβαλά αυτός ο τόπος. Ξετρελάθηκα με το παλιό ξενοδοχείο (;) όπως και με το σύγχρονο. Βγαλμένα και τα δύο από άλλες εποχές.

 
Θα κλείσω σχολιάζοντας, κλασικά, την έκδοση αποδείξεων από τα τοπικά καταστήματα. Μόνο σε δύο περιπτώσεις αναγκάστηκα να ζητήσω απόδειξη, κάτι που με κάνει να εκνευρίζομαι και να θυμώνω πάρα πολύ -γιατί κύριε σερβιτόρε δε φέρνετε απόδειξη by default και πρέπει να τη ζητήσω; Στο Ρόδον Καφέ που έχει και παγωτά Δωδώνη (ο σερβιτόρος υποκρίθηκε πως ξέχασε να μου φέρει απόδειξη οπότε τσακίστηκε και μου την παρέδωσε σε δευτερόλεπτα) και σε ένα κατάστημα που φτιάχνει καφέδες και σάντουιτς, εντελώς αδιάφορο και άχρωμο. Εκεί η αλλοδαπή υπάλληλος ξίνισε τα μούτρα της αλλά εγώ τα ξίνισα περισσότερο. Ε, κοπελιά, αν ήμουν εφοριακός τι θα έκανες; Α, ξέρω. Θα έπαιρνες τηλέφωνο το αφεντικό σου, θα έπαιρνε κι εκείνος στην εφορία στους γνωστούς του και θα τελείωνε εκεί το ζήτημα. Όχι, αγαπούλες μου. Τέλος αυτά που ξέραμε. Ακόμα και το περιπολικό που χωρίς να έχει σειρήνα ή φάρο προσπερνούσε σαν τρελό λίγο έξω από τον Πύργο που το όριο ταχύτητας ήταν 50-60 χλμ/ώρα πατώντας πάνω στη διπλή γραμμή, θα το καταγγείλω. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.


Συμπερασματικά, πέρασα πολύ καλά στις ολιγοήμερες διακοπές μου στην Αρχαία Ολυμπία. Το μέρος γνώριμο, εξαιρετικά σημαντικό ιστορικά, με φοβερές παραλίες, οπότε πιστεύω ότι κανείς πρέπει να το επισκεφτεί. Δύσκολα μένω ικανοποιημένος από ξενοδοχείο και αυτή τη φορά έμεινα και με το παραπάνω. Μακάρι οι υπεύθυνοι να συνεχίσουν τις προσφορές ώστε να γίνει προσιτό σε περισσότερο κόσμο.

Πείτε μου όμως, αφού τα ξενοδοχεία είναι όλα full-booked και οι παραλίες σφίζουν από κόσμο, για ποια κρίση μιλάμε;

25.5.12

Οι "Δυνατές φωνές" είναι εδώ!

Μόλις κυκλοφόρησε ένα νέο blog! Υπεύθυνος για αυτό είναι ένας ακατάσχετα φλύαρος τύπος που έχει άποψη περί παντός επιστητού. Αν είναι δυνατόν!

Απολαύστε:

http://dinatesfones.blogspot.com